หนึ่งกล้อง สองมือ ส่งตรงสู่สื่อออนไลน์

image137

Ultra Portable Live Production

With 1 camera, 3 angles live switcher and portable LiveU Solo is good enough fto broadcast Full HD Live content to any popular Social Network you like


ด้วยกล้อง 4K หนึ่งกล้อง และสวิทเชอร์แบบทัชสกรีนที่สามารถแปลงภาพ 4k ให้เป็นภาพ Full HD ได้ถึง 3 มุม ทำให้ดูเหมือนมีกล้องถึง 3 กล้องเพื่อส่งภาพผ่าน SDI สู่ LiveU เพื่อทำการ Live Streaming ตรงสู่ Social Media ยอดนิยมของคุณ

image138

Single Camera Portable Full Production on Cloud

1 Camera - 3 Angle Live Switching - Live Stream and Overlay CG on Cloud


เพียง 1 กล้อง - สลับภาพ 3 มุม - บันทึก 4 ช่องสัญญาณ - Live Streaming - ซ้อน Graphic ผ่าน Cloud

image139

Convergent Design: Titan

Shoot two subjects using one camera and record a two-shot, separate close-ups and a live-switch.


Titan HD Extract uses one 4K camera to create three HD video signals.  One signal is a SuperSample of the full image area and two are windows selected from within the original input. These windows can be panned smoothly through the 4K field. A fourth HD signal is recorded from the live-switch. All four HD signals can are recorded simultaneously as Apple ProRes with matching timecode and filenames.  

 
ภาพวิดีโอ 3 มุม จากกล้อง 4K 1 กล้อง เพื่อการสลับภาพ และบันทึก 


Titan HD Extract ใช้สัญญาณจากกล้อง 4K เพื่อสร้างเป็นสัญญาณ วิดีโอ HD 3 ช่องสัญญาณ ช่องแรกคือภาพจากจอภาพทั้งหมดซึืงจะเป็นมุมกว้าง ส่วนอีก 2 ช่อง คือสัญญาณที่มาจากการเจาะช่องหน้าต่างเสมือน ซึ่งจะเป็นมุมที่เราเลือกและสามารถเลื่อนหน้าต่างไปมาได้อย่างนุ่มนวล ช่องสัญญาณ HD ที่ 4 คือช่องที่ใช้บันทึกการสลับสัญญาณสด ช่องสัญญาณ HD ทั้ง 4 ช่องสามารถบันทึกบน SSD ได้พร้อมๆกับ Timecode และชื่อไฟล์ที่ตรงกันด้วย Apple ProRes

งานถ่ายทอดสด 4 กล้องง่ายๆ แบบพลิกฝ่ามือ

image140

4 Cameras Portable Live Production

 

4 Camera - SDI Touch Screen Live Switching - 5 Video Channels Sync Recording - Live Stream and Overlay CG on Cloud


4 กล้อง - สลับภาพสด SDI แบบ Touch Screen - บันทึกแบบ Sync ได้ 5 ช่องสัญญาณ - Live Streaming - ซ้อน Graphic ผ่าน Cloud

image141

Convergent Design: Apollo

A Production Studio in the Palm of Your Hand


Multi-camera production can be chaotic, confusing, and time consuming. We all know the hassle of wrangling multiple media cards from the cameras, offloading files that are different lengths, with different names, and to different codecs, then attempting to align these in post production with audio/video delay across cameras… Apollo alleviates all of that! 

 
ชุด Studio ผลิตงานถ่ายทอดสดบนฝ่ามือของคุณ 


การถ่ายทอดสดแบบหลายกล้อง นั้นอาจยุ่งยาก ใช้เวลามาก และสามรถทำให้ปวดหัวได้ง่ายๆ  เราเคยยุ่งยากกับการจัดการสือบันทึกจากกล้องหลายๆกล้องเพื่อนำมาตัดต่อ และ Synchronize กันระหว่างกล้องที่มีความยาวและชื่อไฟล์ที่แตกต่างกัน  รวมถึงการจัดการเรืองเสียงที่อาจจะไม่ Sync ปัญหาต่างๆเหล่านี้ สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายเมื่อใช้ Apollo ในการบันทึกภาพจากกล้อง Full HD ทั้ง 4 กล้องรวมถึงช่องสัญญาณที่ 5 สำหรับบันทึกวิดีโดที่ Switch แล้วไว้ด้วยกันบน SSD ของ Apollo